03.gelaran dan panggilan hormat

Download 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

Post on 20-Feb-2018

263 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  1/13

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  2/13

  Panggilan sewajarnya terhadap tetamukehormat dan dif

  Diguna pada kad jemputan, kad nama,

  sampul surat, teks juruacara dan teks ucapan Panggilan hormat meliputi panggilan

  turun-temurun diraja, jawatan, anugerah

  dan keagamaan

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  3/13

  Gelaran Kehormat adalah kata sebutan untuk dirisebagai pernyataan hormat. Ia dilafa atau ditulissebelum nama penuh seseorang indi!idu."ontoh# Tun, Tan Sri, Datuk Seri

  Panggilan Kehormat adalah kata-kata untukmenyeru atau menyapa diri seseorang denganpenuh hormat sebelum menyebut gelaran

  kehormat dan nama penuh atau namajawatan."ontoh# Yang Amat Berhormat, YangBerhormat, Yang Mulia

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  4/13

  Keturunan $awatan %dat, dan Darjah kebesaran, bintang dan

  pingat yang diterima

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  5/13

  Dato

  Dato& ialah gelaran kehormat bagi penerima %nugerah DarjahKebesaran yang dianugerahkan oleh Kerajaan 'egeri yang

  diketuai oleh (ultan atau )aja.

  contoh# Dato& (iti 'urhalia, Dato& (heila *ajid

  DatukDatuk ialah gelaran kehormat bagi penerima %nugerah Darjah

  Kebesaran yang dianugerahkan oleh Kerajaan Persekutuan dan

  Kerajaan 'egeri yang diketuai oleh +ang Dipertua, seperti

  *elaka, (arawak, dan (abah.

  contoh# Datuk ee "hong ei, Datuk 'icol %nn Da!id, Datuk

  (harifah %ini, Datuk (hah )ukh Khan

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  6/13

  Perdana *enteriimbalan Perdana *enteri Ketua *enteri

  *enteri /esar

  +ang %mat /erhormat

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  7/13

  *enteriimbalan *enteri %hli Dewan )akyat

  %hli Dewan 'egara %hli Dewan 0ndangan 'egeri

  +ang /erhormat

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  8/13

  Ketua $abatan Persekutuan Ketua $abatan Ketua /ahagian

  +ang /erbahagia

  +ang /erusaha

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  9/13

  Gunakan gelaran yangterkanan.

  Contoh-contoh:

  1. Tun Dato Seri Dr. Mahathir...(Salah)

  2. Tun Mahathir . (Betul)

  3. Datuk Megat Juni (Betul)!. Datuk "a#a $h%a . (Betul)

  &. Datuk Tengku $lin ((Betul)

  '. Tun Datu Mutaha . (Betul)

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  10/13

  1. +ang /erbahagia, uan 2j %bdul alib *ohd3in, Pengarah Pelajaran (abah. 4/etul5

  6. +ang /erusaha, Pengarah Pelajaran (abah,uan 2aji %bd alib 2j *ohd 3in.4(alah5

  7. +ang /erbahagia, Datuk Dr. 2asbullah%wang, Pengarah Pelajaran (abah.4/etul5

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  11/13

  1. *e Ba+ah D,M SB ,D $gung

  2. D,M auka Seri "a#a erak

  3. D,M "a#a-ra#a

  !. ,ang Mulia Se%ua keturunan

  ira#a&. ,$B M / TM/ *M/ MB

  '. ,B $D0/ M/ S0*

  . ,BM $D0/ M

  ( *eturunan ira#a)

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  12/13

  8. +ang Dihormati 9 Dip-dip kehormat

  :. + /hg. 9 %da G Datuk dan an(ri

  1;. +% /hg. 9 %da Gelaran un

  11. + 9 +ang Dipertua 'egeri16. + %rif 9 2akim *ahkamah (i!il

  17. +%. %rif 9 Ketua 2akim*ahkamah (i!il.

 • 7/24/2019 03.Gelaran Dan Panggilan Hormat

  13/13

  10 'egara

  1?. (ahibul @adilah 9 Kadi 4Aadhi5

  1B. (ahibus samahah 9 *ufti

  18. +ang dikasihi 9 ayah, ibu, kekasih1:. +ang disayangi 9 anak, murid

  6;. +ang diingati 9keluarga, sahabat

  61. +ang dihormati 9 guru-guru, pegawai

  kerajaan