03 tamadun melayu

Click here to load reader

Post on 25-May-2015

8.645 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TAMADUN MELAYU : TERAS TAMADUNMALAYSIA

2. TOPIK PERBINCANGAN. 3. ata Kunci :lam Melayu, Orang Melayu, Kebudayaan Melayu,Tamadun Melayu, Agama Islam, Kesultanan Melayu.asil Pembelajaran:enerangkan asas-asas pembentukan tamadun Melayu;enjelaskan kesinambungan antara tamadun Melayudan Malaysia; danengenal unsur-unsur tamadun Melayu sebagai dasarkebangsaan Malaysia. 4. 4 5. 5PENGENALANamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yangdibentuk oleh sekelompok manusia yang secara luasnyadigolongkan sebagai kumpulan orang Melayu, tertumpukepada suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali denganpelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Melayu (MalayArchipelago), gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara,Alam Melayu, dan Tanah Jawi.ua perkara penting yang mewarnai tamadun Melayu :1) Bahasa Melayu,2) Agama Islam 6. KONSEP MELAYU 7. 7 MELAYU DALAM PERLEMBAGAANMALAYSIA Dalam Perkara 160, Perlembagaan Malaysia, orang Melayu ditakrifkansebagai:1.secara lazimnya berbahasa Melayu,2.secara lazimnya mengamalkan adat istiadat Melayu, dan3.beragama Islam.Takrif tersebut berkaitan kaedah menentukan warganegara Persekutuan TanahMelayu semasa penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu danKemerdekaan. Manakala Kaum Bumiputera pula merangkumi kumpulanpelbagai etnik asal yang terdapat di Sabah dan Sarawak. 8. ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYU 9. SEJARAH TAMADUN MELAYUejarah kemunculan Tamadun Melayu* Teori Migrasi merujuk pandangan sarjana barat seperti Bellwood dan Von HeineGeldern. Teori ini ditolak oleh sarjana tempatan berdasarkan logika sejarah danfenomena penghijrahan serta penemuan dan penelitianpara ahli arkeologi.embentukan Empayar Melayu 2 Empayar Melayu yang berpengaruh:Empayar Funan dan Empayar Sri Vijaya Pembentukan kerajaan dan empayar bercirikan pengaruh 10. PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYU ERA SEBELUMKEDATANGAN ISLAMPengaruh Hinddu-BuddhaKepercayaan animisme dan dinamisme; hyang Dewaraja status raja sbg penjelmaan dewa-dewa Persaingan dan penguasaan laluan perdagangan. Kesenian dan binaan Monumen keagamaan seperti Candi Lembah Bujang ,Angkor Watdan Candi Borobodur 11. TEORI KEDATANGAN ISLAM DIALAM MELAYU ISLAM DI ALAMINDIATANAH ARAB MELAYUCHINA 12. Pembentukan Tamadun Melayu Era selepas kedatangan IslamPengaruh IslamKerajaan Islam - Perlak danSamudera-Pasai, KesultananMelayu Melaka Acheh, Patani, Johor-Riau-Lingga, Brunei danSulu Pusat Keintelaktualan dan Persuratan Istana dan Masjid (pondok, pesantren, madrasah)pusat pengembangan ilmu dan agama.Gelaran sultan- Khalifah Allah di bumi Pembentuk sistem Perundangan Hukum kanun Melaka dan Undang2 Laut Melaka 13. 13PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU- Man-centered dan God-centered6 Dasar Pandangan Semesta Tamadun Melayu: 14. Nilai Asas Pandangan Semesta Tamadun Melayu 15. PENCAPAIAN PELBAGAIBIDANG 16. KESIMPULANengan kepelbagaian kaum dan etnik yang ada, Malaysia diharapkan terus gagahmelangkah ke hadapan untuk mencapai status negara maju dalam acuan sendirimenjelang tahun 2020. Kemajuan dan pencapaian yang dinikmati oleh negara hari inimerupakan proses pengukuhan dan pemantapan kepada pekembangan sejarah yangberkesinambungan daripada peradaban bangsa Melayu yang mampu berasimilasi dengankepelbagaian unsur dipersekitarannya. Namun tidak dapat dinafikan, usaha yangberterusan untuk memupuk dan mengekalkan persefahaman dan perpaduan melaluisikap positif dan terbuka dalam kalangan seluruh warga Malaysia perlu menjadi misikebangsaan. Adalah menjadi keutamaan setiap rakyat Malaysia untuk mengenali budayabangsa dan sejarah ketamadunan mereka.