001-contoh borang manual sppb

Click here to load reader

Download 001-Contoh Borang Manual SPPB

Post on 29-Dec-2014

143 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh

TRANSCRIPT

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAANPERHATIAN: Sebelum mengisi Borang Permohonan, sila pastikan anda telah memenuhi syarat syarat kelayakan pinjaman dan menyertakan dokumen - dokumen yang perlu mengikut Senarai Semak Pinjaman. 1. Semua maklumat yang perlu diisi dalam Borang Permohonan Pinjaman hendaklah ditulis dengan terang menggunakan HURUF BESAR. 2. Terdapat tujuh (7) jenis pinjaman yang dibenarkan bagi Pinjaman Pertama dan Pinjaman Kedua mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2011. 3. Bayaran wang proses yang perlu dikemukakan bersama - sama Borang Permohonan ini ialah : i. ii. iii. Wang proses RM 100.00 bagi setiap permohonan. Wang proses mestilah dalam bentuk Kiriman Wang / Bank Draf / Perbankan Internet atas nama Setiausaha Bahagian Pinjaman Perumahan. Bagi pembayaran melalui Perbankan Internet, salinan transaksi bayaran perlu dikemukakan sebagai bukti bayaran.

4. Hanya satu (1) set Borang Permohonan yang telah diisi dengan lengkap yang perlu dikemukakan kepada Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP). Pemohon juga perlu membuat salinan tiga (3) set Borang Permohonan tersebut bagi maksud: i. ii. iii. Simpanan pemohon sendiri; Simpanan Ketua Jabatan; dan Untuk tindakan Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (dikecualikan bagi pinjaman Jenis I dan III bagi harta yang dibeli dari pemaju yang berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan).

5. Sekiranya memerlukan penerangan lanjut, sila rujuk Laman Web BPP di alamat: http://bpp.treasury.gov.my.

SENARAI SEMAK UNTUK MENGELAK DENDA LEWATTuan / Puan, Berikut adalah tanggungjawab peminjam untuk mengelak dikenakan denda lewat oleh pemaju: 1. Perjanjian jualbeli dibaca dan difahami sebelum menurunkan tandatangan; 2. Permohonan yang lengkap dikemukakan kepada Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) tidak lewat 7 hari dari tarikh perjanjian jualbeli; 3. Permohonan pinjaman mestilah lengkap untuk mengelakkan ditolak / kuiri; 4. Borang cagaran hendaklah ditandatangani di hadapan peguam dengan segera untuk dikemukakan kepada BPP tidak lewat 14 hari dari tarikh surat kelulusan; 5. Peminjam hendaklah memastikan: i. Peguam mendaftarkan dokumen cagaran dengan segera untuk dikemukakan kepada BPP tidak lewat 30 hari dari tarikh borang cagaran ditandatangani oleh BPP. Wang beza telah dijelaskan / boleh dijelaskan bagi membolehkan peguam membuat pengesahan kepada BPP.

ii.

6. Peminjam hendaklah memastikan supaya pemaju mengemukakan: i. ii. iii. Tuntutan bayaran selepas urusan cagaran harta kepada kerajaan disempurnakan. Surat tuntutan bayaran mengikut tarikh invois. Surat tuntutan bayaran yang lengkap berserta sijil arkitek.

7. Peminjam hendaklah sentiasa berurusan dengan peguam dan pemaju untuk mengelakkan denda lewat.

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAANBAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA, No 9, Kompleks Kementerian Kewangan, Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 W.P. Putrajaya. Tel : 03 - 8880 2000 / 2200 / 2400 / 2600 | Faks : 03 - 8880 2788 Laman web : http://bpp.treasury.gov.my | E-mel : pinjamrumah@treasury.gov.my

Maklumat PemohonGelaran* Nama * No KP Baru * No KP Lama / Polis / Tentera Tarikh Lahir * Jantina * Bangsa * : : : : : : : (Contoh: 880808123456)

(Contoh: A123456)

(Contoh: DD - MM - YYYY)

LELAKI MELAYU CINA INDIA

PEREMPUAN BUMIPUTRA SABAH BUMIPUTRA SARAWAK LAIN - LAIN(Contoh: F41)

Gred Jawatan Hakiki * Kumpulan * E-mel * No Telefon Bimbit * No Telefon Pejabat / Rumah * Gaji Hakiki * Elaun Memangku Tarikh Lantikan Skim Perkhidmatan Pertama *

: : : : : : : :

RM RM

(Contoh: PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

(Contoh: 0123456789)

(Contoh: 0387654321)

(Contoh: RM 1,234.56)

(Contoh: RM 1,234.56)

(Contoh: DD - MM - YYYY)

Tarikh Pengesahan Skim Perkhidmatan Pertama * Tarikh Lantikan Skim Perkhidmatan Sekarang * Tarikh Pengesahan Skim Perkhidmatan Sekarang * Umur Persaraan Wajib Tarikh Persaraan Wajib *

: : : : :

-

-

(Contoh: DD - MM - YYYY)

(Contoh: DD - MM - YYYY)

(Contoh: DD - MM - YYYY)

TAHUN

(Contoh: 60 TAHUN)

(Contoh: DD - MM - YYYY)

PERHATIAN: (1) Maklumat bertanda adalah wajib diisi.

(2) Tandakan x pada pilihan kotak yang berkaitan.

M/S 1/7

Maklumat PerkhidmatanSkim Perkhidmatan * Jenis Perkhidmatan * Klasifikasi Perkhidmatan * : : : KWSP NEGERI AWAM POLIS TENTERA ANGGOTA PENTADBIRAN PENCEN PERSEKUTUAN AHLI PARLIMEN / ADUN HAKIM BADAN BERKANUN KERAJAAN TEMPATAN

Maklumat Tempat BertugasNama Kementerian / Jabatan / Bahagian * Alamat Kementerian / Jabatan / Bahagian * : : Poskod Negeri Bandar

Maklumat Ketua JabatanJawatan * Nama Kementerian / Jabatan / Bahagian * :

:

Alamat Kementerian / Jabatan / Bahagian *

:

Poskod Negeri Bandar

Maklumat Pusat Pembayar GajiNo Gaji Kod Pusat Pembayar Gaji Nama Kementerian / Jabatan / Bahagian* Alamat Kementerian / Jabatan / Bahagian *

: : : :

(Contoh: 1234567) (Contoh: 107002312011)

Poskod Negeri Bandar

PERHATIAN: (1) Maklumat bertanda adalah wajib diisi.

(2) Tandakan x pada pilihan kotak yang berkaitan.

M/S 2/7

Maklumat Suami / IsteriStatus Perkahwinan * Nama Suami / Isteri * No KP Baru * Alamat * : : : : Poskod Negeri No Telefon Bimbit * No Telefon Pejabat / Rumah : : (Contoh: 0123456789) (Contoh: 0387654321) (Contoh: 880808123456)

BUJANG

BERKAHWIN

Bandar

Maklumat Keluarga Yang Boleh DihubungiMaklumat PertamaNama * No KP Baru * Hubungan * : : : IBU AYAH ADIK - BERADIK Alamat * : Poskod Negeri

(MAKLUMAT KELUARGA SELAIN DARIPADA SUAMI ATAU ISTERI)

(Contoh: 880808123456)

ANAK LAIN - LAIN

Bandar

No Telefon Bimbit * No Telefon Pejabat / Rumah E-mel

: : :

(Contoh: 0123456789) (Contoh: 0387654321)

Maklumat KeduaNama * No KP Baru * Hubungan * : : : IBU AYAH ADIK - BERADIK Alamat * : Poskod Negeri No Telefon Bimbit * No Telefon Pejabat / Rumah E-mel : : : (Contoh: 0123456789) (Contoh: 0387654321) (Contoh: 880808123456)

ANAK LAIN - LAIN

Bandar

PERHATIAN: (1) Maklumat bertanda adalah wajib diisi.

(2) Tandakan x pada pilihan kotak yang berkaitan.

M/S 3/7

Maklumat PinjamanSkim Pinjaman * : SPPP SKIM PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN SPPI SKIM PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN SECARA ISLAM Kategori Pinjaman * Cawangan BPP * Jenis Pinjaman * : : HARTA PERTAMA PUTRAJAYA I HARTA KEDUA SARAWAK

: MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN YANG TELAH SIAP

II : MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH SENDIRI III : MEMBELI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN DALAM PEMBINAAN IV : MEMBELI TANAH DENGAN TUJUAN MEMBINA RUMAH V : MENYELESAIKAN HUTANG PINJAMAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN VI : MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH PEMOHON YANG DIBELI MELALUI PINJAMAN KERAJAAN VII : MEMBUAT KERJA UBAHSUAI RUMAH ATAU PETAK RUMAH KEDIAMAN Sub Jenis Pinjaman : I : INDIVIDU / PEMAJU I : SEKUNDER (HAKMILIK INDIVIDU) I : SEKUNDER (HAKMILIK ASSIGNMENT) I : KONTRA Jenis Rumah * : BANGLO / SESEBUAH BERKEMBAR RUMAH PANGSA TOWNHOUSE Rumah Kos Rendah * Permohonan Pinjaman * : : YA INDIVIDU IV : INDIVIDU / PEMAJU IV : KONTRA VII : PINJAMAN KERAJAAN VII : BUKAN PINJAMAN KERAJAAN RUMAH TERES KEDIAMAN BERKEDAI KONDOMINIUM CLUSTER / TERES BERKELOMPOK TIDAK BERSAMA SUAMI / ISTERI

Amaun Pinjaman Dipohon * Tempoh Bayaran Balik Pinjaman *

: :

RM

BULAN

(Contoh: RM 123,456.78) (Contoh: 360 BULAN)

Maklumat Wang BezaHarga Harta Wang Beza Kaedah Penyelesaian Wang Beza

: : :

RM RM

PEMBIAYAAN PINJAMAN

(Contoh: RM 123,456.78) (Contoh: RM 123,456.78) Formula: Harga Harta - Amaun Pinjaman Dipohon

SIMPANAN SENDIRI / SUMBER LAIN

Maklumat Bank / Institusi KewanganNama Bank / Institusi Kewangan Cawangan Bank / Institusi Kewangan Potongan Bulanan Pinjaman : : : RM

(UNTUK PINJAMAN JENIS V DAN VII (HARTA BUKAN KERAJAAN) SAHAJA)

(Contoh: RM 1,234.56)

Maklumat Insurans / TakafulAkuan Pemilihan Insurans / Takaful * : AXA AFFIN LIFE INSURANCE CIMB AVIVA TAKAFUL ETIQA INSURANCE ETIQA TAKAFULPERHATIAN: (1) Maklumat bertanda adalah wajib diisi. (2) Tandakan x pada pilihan kotak yang berkaitan.

HSBC AMANAH TAKAFUL PRUDENTIAL BSN TAKAFUL TAKAFUL IKHLAS TAKAFUL MALAYSIAM/S 4/7

Maklumat HartaJenis Hakmilik Jenis Pegangan Syarat Nyata Sekatan Kepentingan No. Hakmilik * No. Lot * Blok / Seksyen Tingkat Petak Mukim * Daerah * Negeri * : : : : : : : : : : : : JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS Keterangan Tanah : REZAB MELAYU NATIVE LAND (SABAH & SARAWAK) PULAU PINANG SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU W.P. K. LUMPUR W.P. LABUAN W.P. PUTRAJAYA TANAH KURNIA LAIN - LAIN INDIVIDU PAJAKAN BANGUNAN / KEDIAMAN ADA INDUK KEKAL PERTANIAN TIADA

TANAH MCL (NEGERI MELAKA)

PERHATIAN: (1) Maklumat bertanda adalah wajib diisi.

(2) Tandakan x pada pilihan kotak yang berkaitan.

M/S 5/7

PENGAKUAN PEMOHONSaya bersetuju dengan semua syarat dan peraturan pinjaman perumahan mengikut Pekeliling / Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia yang berkuatkuasa dan dengan ini saya sahkan bahawa: 1. Harta yang dibeli adalah seperti dalam Surat Perjanjian Jualbeli. 2. Harta yang dibeli bukan daripada suami / isteri. 3. Saya akan membayar wang beza (jika ada) di antara harga belian dengan pinjaman yang diluluskan. 4. Saya bersetuju memberi kebenaran kepada Kerajaan Malaysia untuk membuat potongan dari gaji, pencen, faedah persaraan dan terimaan dari Kerajaan bagi menyelesaikan apa-apa baki hutang pinjaman yang terkumpul. 5. Saya bersetuju untuk