web viewnabi muhammmad saw. adalah tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. nabi muhammad

Download Web viewNabi Muhammmad SAW. adalah tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Nabi Muhammad

Post on 20-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bahagian A

(40 markah)

Jawab Semua Soalan

1

Soalan 1 berdasarkan Peta 1

(a)

Namakan bandar yang bertanda

X : ........................................................................................................................................................

Y : ........................................................................................................................................................

[2 markah]

(b)

Mengapakah kawasan berlorek pada peta di atas maju dalam bidang pertanian?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

[3 markah]

(c)

Apakah kepentingan inovasi dalam bidang pertanian?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

[2 markah]

(d)

Bidang pertanian merupakan asas kekuatan sesebuah negara.

Berikan alasan anda.

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

[3 markah ]

2

(a)

Mengapakah pelabuhan Melaka mampu menjadi pelabuhan yang pesat?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[4 markah]

(b)

Nyatakan jenis cukai yang diperkenalkan oleh Melaka?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[2 markah]

(c)

Bagaimanakah anda menyahut seruan di atas?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[4 markah]

3

Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat undang-undang bertulis yang dipengaruhi oleh hukum adat tempatan dan agama Islam.

(a)

Namakan undang-undang bertulis tersebut.

(i) .....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................

[2 markah]

(b)

Senaraikan empat perkara yang terkandung di 3 (a).

(i) .......................................................................................................................................................

(ii) ......................................................................................................................................................

(iii)......................................................................................................................................................

(iv) .....................................................................................................................................................

[4 markah]

(c)

Apakah tujuan undang-undang tersebut digubal?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[2 markah]

(d)

Mengapakah kedua-dua sumber undang-undang bertulis tersebut perlu dipelihara?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[2 markah]

4

Pelancaran dasar-dasar pembangunan ekonomi seperti Dasar Pertanian Negara dan Dasar Penswastaan telah memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi jangka panjang.

(a)

Mengapakah kerajaan memberi penekanan kepada dasar-dasar di atas?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[3 markah]

(b)

Nyatakan strategi kerajaan untuk mencapai Dasar Pertanian Negara.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[2 markah]

(c)

Dasar Kependudukan bermatlamat untuk mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100.

Jelaskan usaha kerajaan bagi mencapai matlamat dasar ini.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

[3 markah]

(d)

Apakah cabaran bagi mencapai matlamat di 4 (c)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

[2 markah]

Bahagian B

(60 markah)

Jawab Tiga Soalan

5

Pernyataan berikut berkaitan dengan ketokohan Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammmad SAW. adalah tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Nabi Muhammad SAW. adalah satu-satunya individu yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama mahupun duniawi.

Sumber : Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in Histor,1989.

(a)

Jelask