( uploadmb.com ) pengiraan baja_teknik t

Upload: mohd-nassir-abdul-rahman

Post on 04-Apr-2018

294 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  1/18

  KAEDAH PENGIRAAN BAJA

  SATU INOVASI

  OLEH

  SALEM AMIR

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  2/18

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  3/18

  1. MENGENAL BAJA

  2. MENGENALPASTI KUANTITI BAJA

  3. MENGENALPASTI UNSUR NUTRIEN / GRED

  BAJA ( N P 2O 5 K2O )4. MENTERJEMAH BAJA KEPADA GRED

  BAJA

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  4/18

  50 KG UREA ( 46 % N )

  BAJA : UREA

  NUTRIEN / GRED : N 46 %

  KUANTITI BAJA : 50 KG

  TERJEMAHAN BAJA / GRED : 100 % UREA 46 % N

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  5/18

  150 KG NPK HIJAU ( 12 15 17 )

  BAJA : NPK HIJAU

  NUTRIEN / GRED : N 12 %

  P 2O 5 15 %

  K2O 17 %

  KUANTITI BAJA : 150 KG

  TERJEMAHAN BAJA / GRED : 100 % NPK 12 % N

  100 % NPK 15 % P2O5

  100 % NPK 17 % K2O

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  6/18

  SATU

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  7/18

  1. RUANG PENULISAN BAJA DAN NUTRIEN

  2. PENULISAN % BAJA DAN % NUTRIEN / GRED3. KEHENDAK SOALAN - KUANTITI BAJA / GRED BAJA

  4. PENGGUNAAN ANAK PANAH

  5. KETEPATAN RUANG JAWAPAN

  6. KETEPATAN UNIT - BAJA / NUTRIEN

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  8/18

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  9/18

  BAJA NUTRIEN / GRED

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  10/18

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  11/18

  Sejenis baja campuran NPK dengan nisbah 12:15:17 perludisediakan untuk keperluan pembajaan bagi penanamankelapa sawit. Program pembajaan itu memerlukan 1500 kgbaja campuran yang terdiri daripada urea, fosfat asli danmuriat potasy. Jadual di bawah menunjukkan butir-butir tentang baja tersebut

  Hitungkan kandungan bagi tiap-tiap nutriendalam baja campuran yang hendak disediakan

  N

  P 2O 5

  K2O

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  12/18

  BAJA NUTRIEN / GRED

  N

  12 %100 %

  NPK

  NNPK

  NPK N100 Kg 12 Kg

  1500 Kg NPK 1500 Kg NPK100 Kg NPK

  X 12 Kg N

  180 KG N

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  13/18

  BAJA NUTRIEN / GRED

  P 2O 5

  15 %100 %

  NPK

  NPK

  NPK 100 Kg 15 Kg

  1500 Kg NPK 1500 Kg NPK

  100 Kg NPKX 15 Kg

  225 Kg

  P 2O 5

  P 2O 5

  P 2O5

  P 2O 5

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  14/18

  3. Sejenis tanaman memerlukan pembajaan yang mencukupiuntuk pertumbuhan dan hasil optimum. Diantara baja yangdisyorkan ialah 30 Kg N, 38 Kg P 205, dan 18 Kg K 20 sehektar.

  Cari Jumlah baja yang perlu dibeli untuk membajai

  kawasan seluas satu hektar jika baja yang diberi sepertidalam jadual di bawah.

  Jenis baja Kandungan nutrien

  UREA 46%N 30FOSFAT ASLI 30% P205 38

  MURIATE POTASY 60 % K20 18

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  15/18

  BAJA NUTRIEN / GRED

  N

  46 %100 %

  UREA

  NUREA

  UREA

  N100 Kg 30 Kg

  100 Kg

  UREAX46 Kg N

  65.2 Kg UREA

  30 Kg NN46 Kg

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  16/18

  BAJA NUTRIEN / GRED

  30 %100 %

  FOSFAT ASLI

  FOSFAT ASLI

  100 Kg 38 Kg

  100 Kg

  X30 Kg

  126.7 Kg

  38 Kg

  30 KgFOSFAT ASLI

  FOSFAT ASLI

  FOSFAT ASLI

  P 2O 5

  P 2O 5 P 2O 5

  P 2O 5

  P 2O 5

  P 2O 5

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  17/18

  PENGIRAAN KOS BAJA

  BAJA KUANTITI ( Kg) KOS / UNIT( NRM / Kg )

  JUMLAH

  Kuantiti x kos/unit

  UREA 50 25 / 50 25

  FOSFAT 25 40 / 50 20

 • 7/29/2019 ( UploadMB.com ) Pengiraan Baja_TEKNIK T

  18/18